PATRAUKLIOS
PASLAUGŲ KAINOS ČIA

Konsultuojame įvairiais mokesčių klausimais, aiškiname mokesčių įstatymų naujoves, siūlome efektyvius mokesčių mažinimo būdus. Remdamiesi galiojančiais įstatymais, patariame, kaip pasinaudoti mokesčių lengvatomis, sumažinti įmonės mokesčių naštą.

Teikiame konsultacijas buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir norminius teisės aktus, konsultuojame ir informuojame klientą apie naujus įstatymus bei reikalavimus dėl apskaitos dokumentų pildymo, konsultuojame įmonę specialių apskaitos dokumentų tvarkos klausimais.

Kontaktai
UAB "Finasus"
Laisvės pr. 105
LT-06119, Vilnius
Tel.: (8-5) 240 73 70
Faks.: (8-5) 240 73 76
info@finasus.lt