PATRAUKLIOS
PASLAUGŲ KAINOS ČIA

Konsultuojame visais personalo valdymo klausimais:

  • Darbo sutarčių, konfidencialumo, apmokymų išlaidų atlyginimo, visiškos materialinės atsakomybės, atsakomybės už nelegalias kompiuterių programas ir kitų sutarčių rengimo, kitų veiksmų, susijusių su darbo santykiais, klausimais;
  • Įmonės vidaus dokumentų, reguliuojančių darbo santykius, rengimo klausimais (pareiginių nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių sutarčių ir t.t.);
  • Konsultacijos darbuotojų atleidimo, komandiruočių, atostogų, darbo laiko, darbo apmokėjimo ir kitais klausimais.

Parengiame nestandartines darbo sutartis, visiškos materialinės atsakomybės sutartis, vidaus tvarkos taisykles, pareiginius nuostatus, kolektyvines sutartis.

            

Kontaktai
UAB "Finasus"
Laisvės pr. 105
LT-06119, Vilnius
Tel.: (8-5) 240 73 70
Faks.: (8-5) 240 73 76
info@finasus.lt